logo
Zhejiang Jinxia New Material Technology Co., Ltd.
ผลิตภัณฑ์หลัก:100% Dope ย้อมโพลีเอสเตอร์ POY,100% Dope ย้อมโพลีเอสเตอร์ FDY 100% Dope ย้อมโพลีเอสเตอร์ DTY,100% Dope ย้อม Monofilament โพลีเอสเตอร์,100% Dope ย้อมโพลีเอสเตอร์ Functional เส้นด้าย